Sundhedstjek til virksomheder

Center for Sundhed tilbyder sundhedsydelser af høj kvalitet til virksomheder. Vi ved, hvad der skal til for at opnå en bedre og sundere livsstil. Når det sunde liv vælges til, handler det i høj grad om at blive bevidst om, hvor der bør sættes ind for at forbedre livsstilen.

Et sundhedstjek giver viden om din sundhedsstatus, men også forståelse for, hvor der bør sættes ind for at forbedre livsstilen. Desuden kan et sundhedstjek medvirke til at belyse faresignaler, som kan være tegn på sygdom eller udvikle sig til sygdom på sigt. Er der tegn på sygdom, vil du blive opfordret til at gå til egen læge for nærmere udredning. Ofte har det stor betydning for behandlingstiden, at sygdom bliver opdaget tidligt i forløbet, så hurtig behandling kan iværksættes.

Vi tror på, at det er langt bedre at forebygge sygdom frem for først at handle, når helbredet halter.

Skema over Sundhedstjek

Sundhedstjek #1 Sundhedstjek #2 Sundhedstjek #3 Sundhedstjek #4
Spørgeskema x x x x
Livsstilssamtale x x x x
Blodtryk x x x x
Puls x x x x
BMI (Vægt og højde) x x x x
Fedtprocent x x x x
Muskelmasse x x x x
Taljemål x x x x
Hvile-EKG x x x
Kropsholdning, arme, ben og ryg. x x x
Urinanalyse x x x
Lungefunktionsundersøgelse (Peak-flow) x  x
Lungefunktionsundersøgelse (udvidet) x x
Synstest  x  x
Høretest x x
Cykel-test med EKG-overvågning  x
Konditest x
Afføringsprøve  x  x
Stetoskopi af hjerte og lunger x
Reflekser og koordination  x
Neurologisk undersøgelse x
Ører – mundhule – hals (lymfeknuder)  x
Maveundersøgelse x
Risikoanalyse for livsstilsrelaterede sygdomme  x x x  x
Personlig handlingsplan  x  x x x
Resultatrapport  x x x  x

Blodprøver:

Sundhedstjek #1 Sundhedstjek #2 Sundhedstjek #3 Sundhedstjek #4
Blodsukker  x  x x x
Kolesterolmåling
Kolesterolmåling ”udvidet”
(Total kolesterol, LDL, HDL, triglycerider)
 x  x x x
Blodprocent (Hb) x x x
D-vitamin  x x x
Stofskifteprøver (TSH) x x x
Infektionstal x x
Lever- og galdetal x x
Nyretal x x
Prostata-tal
(PSA for mænd over 45 år)
 x x

Kontakt klinikken for de aktuelle priser: 38800000

Sundhedstjek #1 Sundhedstjek #2 Sundhedstjek #3 Sundhedstjek #4
Estimeret tidsforbrug 40 min. 60 min. 90 min. 120 min.

Konditest

Det er muligt at supplere sundhedstjek 1-2-3 med en konditest på cykel.

Ved bestilling af mere end 20 af ”sundhedstjek 2 – 3 eller 4” gives 10 % rabat på disse undersøgelser.

Det er læger og sygeplejersker med mange års erfaring, der er ansvarlige for udførslen af vores sundhedstjek.

Såfremt der er et ønske om en anden sammensætning af vores ydelser, hjælper vi gerne med at lave et sundhedstjek, som matcher det behov, virksomheden har.

Ved bestilling af mere end 10 sundhedstjek, kommer vi ud til virksomheden og udfører sundhedstjekkene.

Rapport til virksomheden

Vi kan tilbyde en samlet rapport over de udførte sundhedstjek til kr. 2.000 kr. ex. moms. Af hensyn til den enkelte medarbejders anonymitet, tilbydes denne rapport først ved bestilling af mere end 20 sundhedstjek.

Af rapporten vil det fremgå, hvilken sundhedsstatus medarbejderne har fysisk og psykisk samt medarbejdernes forslag til, hvordan virksomheden kan hjælpe til med at højne sundheden hos medarbejderne.

I rapporten vil Center for Sundhed desuden bidrage med forslag til, hvordan virksomheden kan fremme sundheden blandt medarbejderne i virksomheden.

Booking af medarbejderne:

Hvis virksomheden ønsker det, vil Center for Sundhed gerne stå for booking af medarbejderne.

Medarbejderens sundhedstjek:

Hver medarbejder vil få tilsendt en invitation til deres sundhedstjek med  information om undersøgelsen og eventuel forberedelse inden undersøgelsen.

Efter undersøgelsen vil medarbejderen få tilsendt en fyldestgørende rapport, som indeholder alle testresultaterne, risikoanalyse for livsstilsrelaterede sygdomme og personlig handlingsplan.

Rapporten er medarbejderens ejendom, og alle testresultater behandles strengt fortroligt. Vi har tavshedspligt i forhold til den enkelte medarbejder.

Medarbejderne har efter udført sundhedstjek mulighed for at kontakte os, hvis de har spørgsmål.