Hjemmebehandling

Hvem kan få hjemmebehandling

De patienter, der ikke har mulighed for at komme til fysioterapeutisk behandling på klinikken, tilbyder Center for Sundhed HJEMMEBEHANDLING.
Det er lægen, der vurderer om en patient er berettiget til at modtage behandling i eget hjem.

Hvor kan man få hjemmebehandling

Center for Sundhed tilbyder hjemmebehandling i hele Københavnsområdet.

Hvad koster det

Ofte vil en person, som er berettiget til hjemmebehandling være omfattet af den vederlagsfrie ordning (snak med din læge om ordningen eller kontakt klinikken på tlf. 38 800 000).
Er du ikke omfattet af den vederlagsfrie ordning, vil prisen følge de overenskomstbestemte takster. Der pålægges et transporttillæg til behandlingen, der også er overenskomstbestemt. Hvis du er plejehjemsbeboer eller bor i en ældrebolig med plejehjemsstatus er der ikke noget transporttillæg.

Kan man få tilskud

Der gives tilskud til lægehenvist fysioterapeutisk hjemmebehandling fra Den Offentlige Sygesikring og Sygeforsikringen Danmark. Har du et medicinkort, som berettiger dig til tilskud på medicin, yder kommunen samme tilskudssats til den fysioterapeutiske behandling.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klinikken på tlf. 38 800 000.