GLAD-hold

GLA:D står for “Godt liv med Artrose i Danmark” og er et evidensbaseret uddannelses og træningsforløb til patienter med hofte og /eller knæartrose (slidgigt) som forløber over 10 uger.

I dag er der 400 private og offentlige GLA:D- enheder i Danmark som tilbyder GLA:D- forløb.

De første forløb blev opstartet i 2012. Center for Sundhed startede forløb i foråret 2017.

Målet er at nedsætte smerter, forbedre funktion, øge livskvalitet og måske undgå operation.

Op mod 70% oplever forbedring i forhold til deres symptomer efter et GLA:D forløb.

Målrettet GLA:D- forløb har vist sig at være dobbelt så effektiv, som smertestillende medicin.

Dette målt i forhold til smertereduktion og funktionsforbedringer ved let til moderat artrose i knæ eller hofte.

Patienter kan også deltage selvom de er skrevet op til operation.

Forløbet omfatter
Konsultation: Undersøgelse og diagnosticering samt skriftlig/mundtlig information, testning og registrering i GLA:D – registreret.
Patientuddannelse: To undervisningssessioner som indeholder læren om artrose, behandling, træning/fysisk aktivitet og hjælp til selvhjælp. Center for Sundhed tilbyder forløb med patient-uddannelse og træning til personer med artrose i hofte eller knæ.
8 ugers træning 2 gange ugentlig. Holdtræning anbefales da der er dokumentation for, at det er dobbelt så effektiv som hjemmetræning. Deltagerne instrueres i individuelt tilpassede øvelser.
Træningen og undervisningen varetages af fysioterapeuterne Berit Balleby, Jimmy Lundgaard-Nielsen, Mads Lykke Jessen, Søren Køpfli Møller og Finn Rasmussen.

Praktiske informationer
Der afvikles holdtræning 5 hverdage om ugen, både morgen, formiddag og eftermiddag.

Priser for deltagelse, som kræver lægehenvisning, følger gældende sygesikringstakst for både konsultationer og holdtræning/undervisning.

Der ydes også tilskud ved medlemskab af sygesikringen, Danmark.

Der vil være mulighed for løbende optag.