Vederlagsfri fysioterapi

Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri (gratis) fysioterapi gives efter lægehenvisning til personer med et svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. Spørg jeres læge eller kontakt klinikken på tlf: 38 800 000 for mere info.

Hvor

Personer, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, har frit valg mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut eller i eventuelle kommunale tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner. Personen kan godt modtage forskellige tilbud efter ordningen om vederlagsfri fysioterapi. F.eks. ridefysioterapi, holdtræning eller bassintræning samtidig med individuel fysioterapi på klinik eller i eget hjem (dog skal hjemmebehandling være berettiget og ordineret af en læge).

Målsætning for den vederlagsfrie fysioterapi er

At give adgang til fysioterapi for at forbedre, vedligeholde og forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.
At give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet.