GLA:D-træning – knæ & hofte

GLAD traening figur dec 2017GLA:D – glad træning af knæ & hofte er et effektivt forløb til behandling af slidgigt i hofte og knæ.

GLA:D står for “Godt liv med Artrose i Danmark” og er et evidensbaseret uddannelses og træningsforløb til patienter med hofteartrose og /eller knæartrose (slidgigt) som forløber over 10 uger.

Behandling af slidgigt i knæ og hofte

I dag er der 400 private og offentlige GLA:D- enheder i Danmark som tilbyder GLA:D- forløb.

De første forløb blev opstartet i 2012. Center for Sundhed startede forløb i foråret 2017.

Målet er at nedsætte smerter, forbedre funktion, øge livskvalitet og måske undgå operation.

Op mod 70% oplever forbedring i forhold til deres symptomer efter et GLA:D forløb.

Målrettet GLA:D- forløb har vist sig at være dobbelt så effektiv, som smertestillende medicin.

Dette målt i forhold til smertereduktion og funktionsforbedringer ved let til moderat artrose i knæ eller hofte.

Patienter kan også deltage selvom de er skrevet op til operation.

GLA:D-forløbet omfatter

  • Konsultation: Undersøgelse og diagnosticering samt skriftlig/mundtlig information, testning og registrering i GLA:D – registreret.
  • Patientuddannelse: To undervisningssessioner som indeholder læren om artrose, behandling, træning/fysisk aktivitet og hjælp til selvhjælp. Center for Sundhed tilbyder forløb med patient-uddannelse og træning til personer med artrose i hofte eller knæ.
  • 8 ugers træning 2 gange ugentlig. Holdtræning anbefales da der er dokumentation for, at det er dobbelt så effektiv som hjemmetræning. Deltagerne instrueres i individuelt tilpassede øvelser.

Træningen og undervisningen varetages af fysioterapeuterne  Berit Balleby, Johanne V. Østergaard, Emil Tornøe, Mads Lykke Jessen og Finn Rasmussen.

Praktisk info om glad træning af knæ & hofte

Der afvikles holdtræning 5 hverdage om ugen, både morgen, formiddag og eftermiddag.

Priser for deltagelse, som kræver lægehenvisning, følger gældende sygesikringstakst for både konsultationer og holdtræning/undervisning.

Der ydes  også tilskud ved medlemskab af sygesikringen, Danmark.

Der vil være mulighed for løbende optag.

Se endvidere: www.glaid.dk

Hvad er slidgigt (artrose)?

Slidgigt eller artrose (osteoartrose) er en kronisk ledsygdom, hvor ledbrusken lidt efter lidt nedbrydes. Gigtsygdommen er den mest udbredte ledsygdom, særligt blandt ældre. Symptomerne på slidgigt kan være stivhed, ledsmerter og eventuelt nedsat bevægelighed og instabilitet i senere stadier af sygdommen. Slidgigt kan forekomme i enkelte led eller flere ledgrupper.

Hvorfor opstår slidgigt?

Årsagen til slidgigt kan være arvelige forhold, længerevarende overbelastning af leddene eller alderdom. Slidgigt kan også opstå ved hyppige skader i forbindelse med sport, fx ledbåndsskader.

Behandling af artrose med fysioterapi

Behandlingen af slidgigt kan afhjælpe smerter, funktionstab og forværring af symptomerne. I den fysioterapeutiske behandling får patienten instruktion i øvelser og styrketræning til at styrke muskulaturen, der er påvirket, og genoprette bevægeligheden i leddene.