GLA:D-træning – knæ & hofte

GLAD figur dec 2017GLA:D – glad træning af knæ & hofte er et effektivt forløb til behandling af slidgigt i hofte og knæ.

GLA:D står for “Godt liv med Artrose i Danmark” og er et evidensbaseret uddannelses og træningsforløb til patienter med hofte og /eller knæartrose (slidgigt)  som forløber over 10 uger.

Behandling af slidgigt i knæ og hofte

I dag er der 400 private og offentlige GLA:D- enheder i Danmark som tilbyder GLA:D- forløb.

De første forløb blev opstartet i 2012. Center for Sundhed startede forløb i foråret 2017.

Målet er at nedsætte smerter, forbedre funktion, øge livskvalitet og måske undgå operation.

Op mod 70% oplever forbedring i forhold til deres symptomer efter et GLA:D forløb.

Målrettet GLA:D- forløb har vist sig at være dobbelt så effektiv, som smertestillende medicin.

Dette målt i forhold til smertereduktion og funktionsforbedringer ved let til moderat artrose i knæ eller hofte.

Patienter kan også deltage selvom de er skrevet op til operation.

Forløbet omfatter

  • Konsultation: Undersøgelse og diagnosticering samt skriftlig/mundtlig information, testning og registrering i GLA:D – registreret.
  • Patientuddannelse: To undervisningssessioner som indeholder læren om artrose, behandling, træning/fysisk aktivitet og hjælp til selvhjælp. Center for Sundhed tilbyder forløb med patient-uddannelse og træning til personer med artrose i hofte eller knæ.
  • 8 ugers træning 2 gange ugentlig. Holdtræning anbefales da der er dokumentation for, at det er dobbelt så effektiv som hjemmetræning. Deltagerne instrueres i individuelt tilpassede øvelser.

Træningen og undervisningen varetages af fysioterapeuterne  Berit Balleby, Johanne V. Østergaard, Emil Tornøe, Mads Lykke Jessen og Finn Rasmussen.

Praktisk info om glad træning af knæ & hofte

Der afvikles holdtræning 5 hverdage om ugen, både morgen, formiddag og eftermiddag.

Priser for deltagelse, som kræver lægehenvisning, følger gældende sygesikringstakst for både konsultationer og holdtræning/undervisning.

Der ydes  også tilskud ved medlemskab af sygesikringen, Danmark.

Der vil være mulighed for løbende optag.

Se endvidere: www.glaid.dk