KLINIKKEN ER ÅBEN OG LUKKER IKKE!
Vi gør opmærksom på, at klinikker for fysioterapi IKKE er omfattet af den bebudede nedlukning (meddelt 16/12-2020)
Derfor gennemføres alle planlagte behandlinger som planlagt!

For at minimere smitterisikoen af Corona-virus har Center for Sundhed iværksat følgende tiltag:
Vi anbefaler alle bære mundbind eller visir på klinikken f.o.m d.28/9-2020. Det gælder behandlere, patienter, pårørende og alle der er på klinikken.
Dette fordi sundhedstyrelsen pr.28/9 har anbefalet dette! Læs hele anbefalingen her: (https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-Retningslinjer-for-brug-af-vaernemidler).
Vi informerer ved booking om ikke at fremmøde ved symptomer på COVID-19. Vi har ligeledes hængt disse informationer op på indgangsdøren til klinikken.
Vi udspørger patienter ved ankomst om symptomer på COVID-19.
Vi holder 1-2 meters afstand, og vi beder patienterne om at udføre desinfektion af hænder ved ankomst til klinikken.
Der forefindes spritdispensere overalt på klinikken og opfordrer patienter til at benytte disse. Vi forsøger at minimere risiko for smittespredning i venteværelset, dette bl.a. gjort ved at indrette 4 venteområder, lave minimum én meters afstand mellem siddepladser, fjerne aviser, blade, legetøj og drikkedispenser.
Vi gør hyppigt og grundigt rent.Vi fremmer hensigtsmæssig adfærd ved at have plakaten: ”Ny coronavirus – beskyt dig selv og andre” hængende på indgangsdøren samt i receptionen.Vi ”booker med luft imellem” så antallet af patienter i venteområderne på samme tid mindskes.
De er velkommen til at ringe på 38800000 for mere information.