På sundhedsstyrelsens anbefaling genåbner Center for Sundhed, tirsdag d.14/4-2020 for kritiske behandlinger.
Sundhedsstyrelsens definition af kritiske behandlinger er:
En kritisk behandling defineres ved i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne. Funktionen kan omfatte undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme.
Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom men også mod fx funktionsniveau og -evne. Eksempelvis kan genoptræning være en kritisk funktion, da fravær af genoptræning hos fx en ældre person med et hoftebrud kan betyde, at et personen får et uopretteligt funktionsevnetab.
Begrebet kritisk funktion skal ikke ligestilles med ’akut’ eller ’livskritisk’
Der skal altid ske en individuel faglig vurdering, af hvad der er kritisk for den enkelte patient/borger.
Ønsker de en konsultation bedes de skrive en mail til: corona@centerforsundhed.dk eller ringe på 38800000