Behandling af børn

Center for Sundhed tilbyder special-behandling af børn.

Center for Sundhed tilbyder special-behandling af børn.

Behandlingerne vil blive udført af klinikkens børnefysioterapeut, som hedder Maria. Maria har arbejdet som børnefysioterapeut siden 2004, først i Fynsordningen, som dækkede alle Fyns Specialbørnehaver, siden i Specialbørnehaven Krudtmøllen og nu på Specialskolen Skovmoseskolen i Rødovre Kommune.

Den fysioterapeutiske behandling består af kognitiv, motorisk træning, grundmotorisk træning og sansemotorisk træning. Træningen foregår i leg og samspil mellem børnene og terapeuten.

Det er min opgave som fysioterapeut at ramme barnets motoriske niveau, så aktiviteterne kræver, at barnet yder sit bedste, men samtidig får succesoplevelser og glæde ved bevægelsen.

Når jeg sætter et træningsprogram sammen til et barn, er det med udgangspunkt i barnets udviklingsmuligheder og ressourcer.

Træningen foregår i strukturerede og sikre rammer, og en forælder eller anden omsorgsperson er velkommen til at være med under træningen.

Kognitiv motorisk træning er bygget op omkring en kæde af handlinger.

En opgave planlægges, den udføres, den evalueres og den justeres.

Grundmotorisk træning er træning af basale færdigheder som at rulle, kravle, hoppe med samlede ben, hoppe zig-zag, gadedrengeløb, hinke, stå på ét ben, gå, løbe, gå på tå, gå på line, gribe og kaste en bold.

De grundmotoriske aktiviteter indgår ofte i en motorikbane rundt i lokalet.

Den sansemotoriske træning er træning af samspillet mellem følesansen, balancesansen og led-muskelsansen. Og bearbejdningen af indtryk fra disse tre sanser har betydning for motorikken og for kvaliteten i bevægelserne.

Derfor er der fokus på disse sanser i sansemotorisk træning.

Kontakt klinikken, hvis du har spørgsmål på tlf: 38 800 000.