Marianne Møller

Fysioterapeut

Uddannet fra:
Skodsborg Fysioterapi Skole år: 2000

Tilknyttet Center for Sundhed siden:
2010

SÆRLIGE INTERESSEOMRÅDER:
I sine behandlingsforløb er Mariannes udgangspunkt altid helhedsorienteret, og hun har derfor fokus på såvel ydre som indre faktorer, der kan have indflydelse på patienternes aktuelt oplevede symptomer.
Da hun arbejder ude i folks eget hjem, er det ofte en ganske uundværlig del af behandlingsstrategien at adressere psykosociale og personlige faktorer for at få de bedste behandlingsresultater.

Mødet mellem mennesker har altid haft Mariannes interesse, og det er en vigtig del af hverdagen – arbejdsmæssigt og privat.
Da hun var gravid med det første barn, uddannede hun sig til NLP-practitioner og tog i den forbindelse samtidig flere kurser om den betydning, psyke, kost og livsstil har for sundhed og trivsel. Det var en start på et fascinerende – og nok livslangt – studie af sunde mennesker og sunde relationer.

Ved siden af sine timer hos Center for Sundhed driver hun anden privat virksomhed.

Marianne er gift med Dan og mor til to dejlige børn.

“Jeg er generelt interesseret i emner inden for sundhed, selv- og samfundsudvikling, og studerer kontinuerligt materialer fra både ind og udland. Som person er jeg energisk, målrettet og har let til grin.”

Kontakt info: 22525379, Marianne@centerforsundhed.dk